Bỏ 120 triệu thử làm bang hội ăn hành tỏi mạnh hơn hội thánh đức chúa trời
Bỏ vào bụng con vịt chiếc lá này con gái dù dịu dàng đến đâu cũng phải lộ nguyên hình
Bỏ 4 tỷ ốp đá vàng toàn bộ khách sạn 1 sao gần chợ Cao Xá mà vợ đòi bán hết 22 tỷ để xuất cảnh gấp
Ngắm núi Bà Đen từ căn nhà lầu 4 tầng bán 7,5 tỷ cách cầu Quan TP Tây Ninh 1km đường CMT8 nối dài

Toàn tỉnh gà đông tảo(lộc bảo tiến vua)

Trong 'Chợ Thú Nuôi, Cây Cảnh, Hoa Tươi' bởi gadongtaotn, lúc 9 Tháng mười hai 2012.

192,474 Lượt tiếp cận

 1. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  GÀ ĐÔNG TẢO:0932095408
  GÌN GI, PHÁT HUY VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN THUẦN CHỦNG. KHÔNG LAI T[SIZE=4]ẠP V[SIZE=4]À C[SIZE=4]ÒN NGUY[SIZE=4]ÊN GI[SIZE=4]Á TR[SIZE=4]Ị:[COLOR=blue][COLOR=yellow]09[/COLOR][SIZE=4][COLOR=yellow]32095408[/COLOR] [COLOR=red]dongtao.mov.mn[/COLOR][/SIZE][/COLOR][COLOR=royalblue](xu[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ất ph[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]át t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ừ t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]âm nu[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ôi g[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]à bao ng[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]àn [/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ời c[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ủa ng[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ư[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ời [/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]H[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ƯNG Y[SIZE=4]ÊN[/SIZE] ch[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]úng t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue]ôi)[/COLOR] [SIZE=4]XIN TR[SIZE=4]ÂN TR[SIZE=4]ỌNG GI[SIZE=4]ỚI THI[SIZE=4]ỆU V[SIZE=4]ỚI B[SIZE=4]À CON. [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ÂY L[SIZE=4]À NH[SIZE=4]ỮNG G[SIZE=4]Ì M[SIZE=4]À T[SIZE=4]ÔI MU[SIZE=4]ỐN G[SIZE=4]ỬI G[SIZE=4]ẮM [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ẾN TO[SIZE=4]ÀN TH[SIZE=4]Ể B[SIZE=4]À CON V[SIZE=4]À CH[SIZE=4]ÚC B[SIZE=4]À CON LU[SIZE=4]ÔN LU[SIZE=4]ÔN H[SIZE=4]ẠNH PH[SIZE=4]ÚC[SIZE=4], VUI V[SIZE=4]Ẻ V[SIZE=4]À C[SIZE=4]Ó S[SIZE=4]Ự CH[SIZE=4]ỌN L[SIZE=4]ỰA K[SIZE=4]Ĩ V[SIZE=4][COLOR=royalblue][COLOR=black]Ề [/COLOR][COLOR=red]VUA K[/COLOR][/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]Ê [/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]Đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ÔNG T[/COLOR][SIZE=4][COLOR=royalblue][COLOR=red]ẢO[/COLOR] [COLOR=black]THU[/COLOR][/COLOR][SIZE=4]ẦN CH[SIZE=4]ỦNG.
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=6][B][COLOR=#ff0000][COLOR=black][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=red][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=black][SIZE=4]HI[SIZE=4]ỆN NAY TR[SIZE=4]ÊN TH[SIZE=4]Ị TR[SIZE=4]Ư[SIZE=4]ỜNG V[SIZE=4]Ề [SIZE=4]M[SIZE=4]ƯU C[SIZE=4]ẦU DANH L[SIZE=4]ỢI M[SIZE=4]À NHI[SIZE=4]ỀU NG[SIZE=4]Ư[SIZE=4]ỜI [SIZE=4]Đ[SIZE=4]Ã L[SIZE=4]ÀM M[SIZE=4]ẤT [SIZE=4]ĐI V[SIZE=4]Ẻ [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ẸP THU[SIZE=4]ẦN M[SIZE=4]Ĩ C[SIZE=4]ỦA GI[SIZE=4]ỐNG G[SIZE=4]À [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ÔNG T[SIZE=4]ẢO([COLOR=Blue]h[SIZE=4]ọ [SIZE=4]đ[SIZE=4]ã cho lai t[SIZE=4]ạo g[SIZE=4]à v[SIZE=4]ới m[SIZE=4]ột s[SIZE=4]ố lo[SIZE=4]ài g[SIZE=4]à t[SIZE=4]àu, v[SIZE=4]ới t[SIZE=4]ỷ l[SIZE=4]ệ [SIZE=4]đ[SIZE=4]ẻ r[SIZE=4]ất cao v[SIZE=4]à b[SIZE=4]án g[SIZE=4]à v[SIZE=4]ới gi[SIZE=4]á si[SIZE=4]êu r[SIZE=4]ẻ cho l[SIZE=4]ên b[SIZE=4]à con c[SIZE=4]ần c[SIZE=4]ảnh gi[SIZE=4]ác khi mua g[SIZE=4]à [SIZE=4]h[SIZE=4]ãy [SIZE=4]đ[SIZE=4]ến t[SIZE=4]ận tr[SIZE=4]ại v[SIZE=4]à xem [SIZE=4]x[SIZE=4]ét[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] để chọn lựa kĩ càng khi mua gà). THAN ÔI ĂN MỘT MIẾNG TIẾNG MỘT ĐỜI. TRÁCH NHIỆM NÀY LÀ CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI [SIZE=4]D[SIZE=4]ÂN VI[SIZE=4]ỆT CH[SIZE=4]ÚNG TA. [SIZE=4]T[SIZE=4]ÔI R[SIZE=4]ẤT MONG M[SIZE=4]ỎI CH[SIZE=4]ÍNH QUY[SIZE=4]ỀN V[SIZE=4]À C[SIZE=4]ÁC C[SIZE=4]Ơ QUAN NH[SIZE=4]À N[SIZE=4]Ư[SIZE=4]ỚC C[SIZE=4]Ó TH[SIZE=4]ẨM QUY[SIZE=4]ỀN CAN THI[SIZE=4]ỆP [SIZE=4]Đ[SIZE=4]Ể X[SIZE=4]ÂY D[SIZE=4]ỰNG L[SIZE=4]ẠI GI[SIZE=4]ỐNG G[SIZE=4]À [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ỘC NH[SIZE=4]ẤT V[SIZE=4]Ô NH[SIZE=4]Ị N[SIZE=4]ÀY. [SIZE=4]TRANG TR[SIZE=4]ẠI CH[SIZE=4]ÚNG T[SIZE=4]ÔI XIN [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ẢM B[SIZE=4]ẢO TUY[SIZE=4]ỆT [SIZE=4]Đ[SIZE=4]ỐI V[SIZE=4]ỚI TO[SIZE=4]ÀN TH[SIZE=4]Ể B[SIZE=4]À CON. TRONG QU[SIZE=4]Á TR[SIZE=4]ÌNH NU[SIZE=4]ÔI GI[SIZE=4]ỐNG[SIZE=4], NH[SIZE=4]ÂN GI[SIZE=4]ỐNG V[SIZE=4]À B[SIZE=4]ÁN GI[SIZE=4]ỐNG C[SIZE=4]Ó [SIZE=4]ĐI[SIZE=4]ỀU G[SIZE=4]Ì THI[SIZE=4]ẾU S[SIZE=4]ÓT MONG B[SIZE=4]À CON TH[SIZE=4]ÔNG C[SIZE=4]ẢM V[SIZE=4]À G[SIZE=4]ÓP [SIZE=4]Ý KI[SIZE=4]ẾN X[SIZE=4]ÂY D[SIZE=4]ỰNG. M[SIZE=4]ỘT L[SIZE=4]ẦN N[SIZE=4]ỮA TRANG TR[SIZE=4]ẠI B[SIZE=4]ÙI GIA TRANG XIN K[SIZE=4]ÍNH CH[SIZE=4]ÚC B[SIZE=4]À CON C[SIZE=4]Ó S[SIZE=4]ỨC KH[SIZE=4]ỎE T[SIZE=4]ỐT, C[SIZE=4]Ó NHI[SIZE=4]ỀU NI[SIZE=4]ỀM VUI TRONG CU[SIZE=4]ỘC S[SIZE=4]ỐNG V[SIZE=4]À TRONG C[SIZE=4]ÔNG VI[SIZE=4]ỆC.
  [COLOR=red]H[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ÂN H[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ẠNH K[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ÍNH M[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ỜI V[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]À H[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ÂN H[/COLOR][SIZE=4][COLOR=red]ẠNH[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  MỜI BÀ CON
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  sự kết hợp hài hòa của hình ảnh trống gà đông tảo là một nét [SIZE=4]đ[SIZE=4]ẹp tinh t[SIZE=4]úy c[SIZE=4]ủa lo[SIZE=4]ài g[SIZE=4]à [SIZE=4]đ[SIZE=4]ộc nh[SIZE=4]ất v[SIZE=4]ô nh[SIZE=4]ị n[SIZE=4]ày. v[SIZE=4]ới th[SIZE=4]ân h[SIZE=4]ình to, [SIZE=4]đ[SIZE=4]ôi ch[SIZE=4]ân x[SIZE=4]ù x[SIZE=4]ì, da [SIZE=4]đ[SIZE=4]ỏ, b[SIZE=4]ư[SIZE=4]ớc [SIZE=4]đi b[SIZE=4]ệ v[SIZE=4]ệ v[SIZE=4]ững ch[SIZE=4]ắc. n[SIZE=4]ó [SIZE=4]đ[SIZE=4]ã l[SIZE=4]à m[SIZE=4]ĩ v[SIZE=4]ị c[SIZE=4]ủa c[SIZE=4]ác b[SIZE=4]ậc [SIZE=4]đ[SIZE=4][SIZE=4]ế[/SIZE] v[SIZE=4]ương ng[SIZE=4]ày x[SIZE=4]ưa v[SIZE=4]à ng[SIZE=4]ư[SIZE=4]ời d[SIZE=4]ân v[SIZE=4]ẫn th[SIZE=4]ư[SIZE=4]ờng n[SIZE=4]ói l[SIZE=4]à l[SIZE=4]ộc c[SIZE=4]ủa tr[SIZE=4]ời ban cho thi[SIZE=4]ên t[SIZE=4]ử
  [IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/gngto.jpg[/IMG][IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/gnht.jpg[/IMG]
  [SIZE=4]ng[SIZE=4]ày x[SIZE=4]ưa c[SIZE=4]ứ m[SIZE=4]ỗi d[SIZE=4]ịp t[SIZE=4]ết [SIZE=4]đ[SIZE=4]ến xu[SIZE=4]ân v[SIZE=4]ề th[SIZE=4]ì linh v[SIZE=4]ật n[SIZE=4]ày [SIZE=4]đ[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợc coi l[SIZE=4]à bi[SIZE=4]ểu t[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợng c[SIZE=4]ủa l[SIZE=4]òng k[SIZE=4]ính tr[SIZE=4]ọng[SIZE=4], l[SIZE=4]ễ ngh[SIZE=4]ĩa[SIZE=4], v[SIZE=4]ăn h[SIZE=4]óa tinh th[SIZE=4][SIZE=4]ầ[SIZE=4]n[SIZE=4] v[SIZE=4]à [SIZE=4]đ[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợc coi l[SIZE=4]à linh v[SIZE=4]ật phong th[SIZE=4]ủy r[SIZE=4]ất c[SIZE=4]ó [SIZE=4]ý ngh[SIZE=4]ĩa[SIZE=4] khi nh[SIZE=4]ìn t[SIZE=4]ừ m[SIZE=4]ọi g[SIZE=4]óc [SIZE=4]đ[SIZE=4]ộ[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/g81.jpg[/IMG]
  [SIZE=4][IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/images.jpg[/IMG]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  Mào gà trống là mào sun (ngắn và thun lại) màu đỏ tía, tích và dái tai màu đỏ, kém phát triển, nhìn gọn và khỏe. Gà mái có ba mã cơ bản gồm: mã nõn chuối – vàng nhạt, mã thó hay nâu nhạt – màu đất thó hay lá chuối khô, mã ngà – trắng sữa. Lông phần cổ và cánh gà mái thường có pha trộn những chiếc lông màu vàng, trắng sữa, nâu đỏ, đen. Gà mái cũng có mào tựa mào con trống nhưng chỉ to bằng 1/3 so với mào gà trống. Các vị trí da không có lông trên mình gà (cả trống và mái) đều có màu đỏ.

  gà tơ điều cực chuẩn

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  đđược những con đẹp v[SIZE=4]à ch[SIZE=4]ất l[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợng nh[SIZE=4]ất th[SIZE=4]ì nh[SIZE=4]ững ch[SIZE=4]ú g[SIZE=4]à n[SIZE=4]ày l[SIZE=4]à s[SIZE=4]ự ch[SIZE=4]ọn l[SIZE=4]ựa ho[SIZE=4]àn h[SIZE=4]ảo nh[SIZE=4]ất ph[SIZE=4]ải kh[SIZE=4]ông c[SIZE=4]ác b[SIZE=4]ạn. [SIZE=4]đ[SIZE=4]ằng sau nh[SIZE=4]ững ch[SIZE=4]ú g[SIZE=4]à h[SIZE=4]ậu b[SIZE=4]ì n[SIZE=4]ày l[SIZE=4]à nh[SIZE=4]ững b[SIZE=4]úp m[SIZE=4]ăng non k[SIZE=4]ế t[SIZE=4]ục c[SIZE=4]ủa t[SIZE=4]ính di truy[SIZE=4]ền

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  Gà mới nở có lông trắng đục. Khối lượng mới nở 38-40 gam, mọc lông chậm, lúc trưởng thành con trống nặng 5,5 - 6 kg, con mái nặng 4 kg/con. Thịt gà ngon, ngọt với khối thịt ức ngồn ngộn đỏ hồng, những bắp thịt đùi với những bó cơ cuồn cuộn vắt lên nhau trong thịt không có gân, không dai.

  hình chiu chiu 1 tháng

  [​IMG][​IMG]

  ...hay "Gà Tiến Vua" bởi hương vị hết sức thơm ngon đặc biệt, bổ dưỡng khó có loại gà nào sánh kịp.
  đậm đà hương vị ngày tết, mĩ vị thượng hạng của các bậc đế vương

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  những chất lượng tinh túy của giống gà thuần chủng về gà ĐÔNG T[COLOR=red]ẢO[/COLOR] c[SIZE=4]òn l[SIZE=4]ại ch[SIZE=4]ỉ c[SIZE=4]ó [SIZE=4]ở [SIZE=4][COLOR=red]TRANG TR[SIZE=4]ẠI B[SIZE=4]ÙI GIA TRANG

  [IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/gagravekh1EE7ng.jpg[/IMG] [IMG]http://i1048.photobucket.com/albums/s379/beachinhka/gkhngngtocnhtvnh.jpg[/IMG]

  [SIZE=4][COLOR=black][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
  Mr CHINH(CHỦ TRẠI NUÔI)
  0932095408-0985070642
  HOẶC Đ/C DONGTAO.MOV.MN- BTCCHINH@YAHOO.COM

  Địa chỉ trại nuôi :
  75/10 - xã bình hòa - thuận an - bình dương
  66/8 làng Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, Q9.

  Đảm bảo Uy Tín - Chất lượng. Giao hàng tận nơi khu vực thành phố HCM và các vùng lân cận

   
  #1 gadongtaotn, 9 Tháng mười hai 2012
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2012

 2. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 3. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  thân ái chào bà con
   
 4. gundam

  gundam Đại Gia Bạc

  Tham gia ngày:
  28 Tháng bảy 2011
  Bài viết:
  16,758
  Đã được thích:
  0
 5. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nha bà con
   
 6. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 7. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  up
  chúc bà con mua may bán đắt
   
 8. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 9. doori

  doori Đại Gia Bạc

  Tham gia ngày:
  14 Tháng chín 2010
  Bài viết:
  867
  Đã được thích:
  2
  gà đông cảo con thì lại thằng Ngà bên Q9 lấy, nó để giá mềm cho
   
 10. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 11. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  chúc bà con mua may bán đắt
   
 12. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 13. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 14. thanhcakieng

  thanhcakieng Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  2 Tháng ba 2012
  Bài viết:
  4,586
  Đã được thích:
  0
  cặp gà nhỏ cở một tháng bao nhiêu tiền vậy bân
   
 15. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 16. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  chúc bà con có ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
   
 17. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
 18. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  chúc bà con trên diễn đàn buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc
   
 19. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  mong bà con ban mê hưởng ứng
  lên top nào
   
 20. gadongtaotn

  gadongtaotn Thương Gia Sáng Giá

  Tham gia ngày:
  26 Tháng bảy 2012
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  0
  chúc bà con mua may bán đắt
   

Chia sẻ trang này

Like Facebook Chợ Và Gửi Tin Tại Đây Để Bài Được Chọn Đăng Face